sid design
< 1/5 >
< 2/2 >
SK  EN  Domov  Kontakt
 
 
Zachráňme život - DREVO \ Save the life - WOOD \ 2013
prsteň \ tulipové drevo
ring \ tulip wood

Prsteň je pripomienkou závislosti ľudského života od prírody. Stromy nám dávajú kyslík potrebný pre náš život a preto ich musíme chrániť. Prsteň je vyrobený z dreva, ktoré bolo kedysi živý organizmus.

The ring is a reminder dependence of human life from nature. Trees give us oxygen required for life, and we must protect living organism from which we depend. The ring is made of wood, which was sometimes a living organism.