sid design
< 1/5 >
< 2/5 >
SK  EN  Domov  Kontakt
 
 
Hodnotový hovor \ Valuable call \ 2013
prsteň \ iphone 3
ring \ iphone 3

Prsteňom vyrobeným z iPhone chcem otvoriť diskusiu o hodnotách v dnešnej dobe. Otázka znie: kedy majú veci skutočnú hodnotu? - dnes má spotrebný tovar, bohužiaľ, väčšiu hodnotu ako duševná práca človeka. Tento poznatok ma viedol k vytvoreniu prsteňa z ikony súčasnej konzumnej doby.

The ring I have made from an iPhone, opens up a discussion about current values. The question I ask is: when do things have real value? Unfortunately, these days items of consumption have greater value than personal achievements. This led me to create the iPhone ring, which is a symbolic icon of our time.